HomepageO nama UslugeReferenceSertifikatiGalerijaKontakt English
 
PROIZVODI
  Ležišta
Elastomerna
Čelična POT i sferična ležišta
Elastomerna klizna
Specijalna
Dilatacione spojnice
Čelične sa zaptivnom trakom
Transflex moduli
Čelične
  Asfaltne dilatacije
Aksijalna pomeranja AD
Radijalna pomeranja AZ
zglobna
Armirana asfaltna dilatacija
Slivnici
  Čelične konstrukcije
  Cevni kompenzatori i
vibroizolatori
Cevni kompenzatori
Vibroizolatori
 
 
 
Dilatacione spojnice
 
Opis

Dilatacione spojnice po svojoj konstrukciji spadaju u vrlo odgovorne elemente u sastavu objekta u koji su ugrađene.Složeni uslovi u kojima će dilataciona spojnica raditi diktiraju i složenost konstrukcije same dilatacione spojnice, koja se kreće od jednostavnih stranica završetka kolovozne ploče do složenih kliznih, konzolnih ili makazastih konstrukcija slobodnih za kretanje u ravni ili prostoru. Prema specifičnim uslovima eksploatacije i režima saobraćaja razvijeno je više tipova dilatacionih spojnica. Održavanje je uslovljeno konstrukcijom spojnice. Jednostavnije konstrukcije zahtevaju vrlo jednostavno održavanje.

Dilatacione spojnice svih konstrukcija, bilo jednostavne ili složene, iziskuju zajednički uslov: dovoljan prostor za mogućnost slobodnog pomeranja u ravni, po luku ili prostoru. Ovaj prostor za slobodno pomeranje je uslov za postojanost objekta i taj uslov treba očuvati. Dilataciona spojnica je mehanizam u pokretu, pa je vrlo važno omogućiti ovo kretanje u svim uslovima eksploatacije objekta.
 
     
Projektovanje i izrada

Za projektovanje dilatacionih spojnica potrebni su sledeći podaci sa uzdužnog i poprečnog preseka u osi spoja:


A) na uzdužnom preseku
  • širina i nagib kolovoza
  • oblik i veličina ivičnjaka
  • oblik i veličina pešačke staze
  • raspored nosača (kod montažnih objekata)
  • raspored kablova za utezanje konstrukcije
B) na poprečnom preseku
  • veličina dilatacionih otvora
  • veličina prostora u koji će se smestiti dilatacija.
   uzdužni presek poprečni presek
 
Dilatacione spojnice se projektuju tako da je zamena habajućih elemenata jednostavna i laka. Svi elementi se izrađuju od kvalitetnih čelika koji obezbeđuju dovoljnu krutost i sigurnost u toku eksploatacije i pri najtežim uslovima rada.
Delovi dilatacionih spojnica izrađuju se u elementima pogodnim za transport i ugradnju.
Sa proizvodnjom dilatacionih spojnica se počinje posle odobrenja naših projekata od strane naručioca.


Zaštita od korozije

Svi delovi dilatacionih spojnica koji nemaju direktan kontakt sa betonom posle čišćenja do metalnog sjaja zaštićuju se sa dva premaza antikorozionom zaštitom. Zavrtnjevi se zaštićuju pocinkovanjem, a navrtke se izrađuju od antikorozionoh materijala.Prema zahtevima naručioca antikoroziona zaštita može da se izvede i sa drugim zaštitnim sredstvima.

Ugradnja

Najvažniji i najodgovorniji posao kod dilatacione spojnice je pravilna i stručna ugradnja. Od toga zavisi ne samo kako će dilataciona spojnica funkcionisati, nego i njen vek trajanja. Dilataciona spojnica se isporučuje podešena za ugradnju na srednjoj temperaturi od +10°C. Ukoliko se ugradnja spojnice izvodi na nekoj drugoj srednjoj temperaturi, moraju se od projektanta objekta tražiti podaci o rastojanju dilatacione spojnice za tu temperaturu ugradnje.
Da bi se pojednostavila pravilna ugradnja, uz spojnicu se isporučuju pomoćni montažni elementi sa kojima je moguće podešavanje montažnog rastojanja za određenu temperaturnu razliku pri ugradnji. Ako se radi o objektu koji se prednapreže posle ugradnje dilatacione spojnice, ili se radi o armiranoj betonskoj ploči koja se betonira istovremeno sa dilatacijom, onda se kod podešavanja moraju uzeti u obzir i eventualna skupljanja ili tečenja betona.
Dilataciona spojnica se pomoću geodetskih instrumenata podesi u projektovani položaj, zatim se postavi poprečna armatura za vezu ankera spojnice sa armaturom objekta, pa se nakon toga izvrši zavarivanje armature konstrukcije sa ankerima ditatacione spojnice. Betoniranje se izvodi istovremeno sa obe strane dilatacije u što kraćem roku, betonom marke MB40 i nakon pola sata oslobađaju se pomoćni elementi sa jedne strane dilatacije, kako ne bi došlo do kidaja molekularne veze između betona i čelika usled dilatiranja objekta. Posle vezivanja betona skidaju se pomoćni elementi i, ukoliko je kod tipova spojnice gumenom trakom traka već postavljena na svom mestu,  postupak ugradnje je završen.Ukoliko se radi o tipu spojnice sa zaštitnom gumenom trakom koja se isporučuje odvojeno, tada se posle vezivanja betona i skidanja pomoćnih elemenata moraju demontirati i lamele, radi postavljanja ove zaptivne gumene trake. Nakon toga je potrabno vratiti lamele na ista mesta sa kojih su demontirane, što je omogućeno obeležavanjem svake lamele tačkastim obeleživačem (kirnerom) na jednom kraju i odgovarajućem delu ivičnjaka.

Održavanje

Održavanje dilatacionih spojnica je vrlo jednostavno, ali se periodično moraju obaviti pregledi.Posebnu pažnju treba obratiti u periodu proleća kada se nanosi leda, kamena, drveta, metala mogu zadržati u prostoru za dilatiranje i onemogićiti pravilno funkcionisanje dilatacije.Kod tipova dilatacije koje su zaptivene u nivou puta (vodonepropusne) potrebno je pogledati stanje neoprenske trake.

Kod tipova koje nisu zaptivene u nivou puta, već odvode vodu posebnim slivnicima, potrebno je svakog proleća i jeseni isprati oluke od nanosa koji se zadržao u njima. Za sva uočena oštećenja potebno je konsultovati proizvođača, koji će dati uputstvo za otklanjanje istih.

 
 
 
 
Produkt Bg Inženjering
Kralja Stefana Tomaša 2a
11273 Beograd-Batajnica
Srbija
 
 
 
Tel/Fax: +381 11 37 74 364
Fax: +381 11 84 88 104
e-mail: office@produkt.rs
design by A.B. Yelnik