HomepageO nama UslugeReferenceSertifikatiGalerijaKontakt English
 
PROIZVODI
  Ležišta
Elastomerna
Čelična POT i sferična ležišta
Elastomerna klizna
Specijalna
Dilatacione spojnice
Čelične sa zaptivnom trakom
Transflex moduli
Čelične
  Asfaltne dilatacije
Aksijalna pomeranja AD
Radijalna pomeranja AZ
zglobna
Armirana asfaltna dilatacija
Slivnici
  Čelične konstrukcije
  Cevni kompenzatori i
vibroizolatori
Cevni kompenzatori
Vibroizolatori
 
 
 
Cevni kompenzatori
 
Opis i primena

Cevni kompenzatori su deformatibilni elementi. Primenjuju se u mašinogradnji u procesnoj tehnici, vodovodima, toplovodima i svuda gde se koriste pumpna postrojenja za cevni transport fluida.
Mogu se upotrebljavati u temperaturnim uslovima od 110ºC  do -30ºC uz povremena temperaturna opterećenja i do 150ºC .
Osnovna namena cevnih kompenzatora je redukcija svih statičkih, dinamičkih i termičkih uticaja koji se prenose između agregata i cevovoda.
 
Sporedne funkcije kompenzatora su smanjivanje buke, sprečavanje električnog proboja i samozaptivanje.
Izrađeni su od kompozitnog materijala čelika i neoprena, a u svemu u skladu sa standardizovanim prirubničkim spojevima prema JUS-u i DIN-u.
Visina kompenzatora (h) je najčešće fiksna i iznosi 65 mm, mada se može prilagoditi zahtevima konstrukcije.
 
Tehnologija izrade

Tehnološki postupak izrade i kontrole teče u sledećim fazama:
  1. Priprema limova
  2. Priprema neoprena
  3. Postupak sastavljanja kompenzatora i završna obrada
  4. Završna kontrola kompenzatora
Cevni kompenzatori se izrađuju u specijalno konstruisanom alatu.
Svi čelični elementi, koji su deo kompozitne konstrukcije, zaštićeni su od korozije tako što su potpuno obloženi neoprenom, postupkom vruće vulkanizacije.


Ugradnja

Da bi se sprečila neželjena naprezanja kompenzatora, potrebno je da površine prirubnica između kojih se postavlja kompenzator, budu paralelne, ravne i upravne na površinu kompenzatora.
Kompenzator ima sa obe strane površine za zaptivanje, koje su ravne, tako da na nazubljenom delu prirubnice omogućuju pouzdano zaptivanje spoja, bez upotrebe posebnih zaptivača.
Veza sa prirubnicama ostvaruje se sa odgovarajućim zavrtnjevima bez dodatnih osigurača od odvrtanja.
Proizvod je pouzdan i uz pravilnu upotrebu karakteriše ga dug vek eksploatacije.


Dimenzije

Dimenzije kompenzatora prilagođene su prirubnicama zavisno od nominalnog prečnika i nominalnog pritiska i sistematizovani su u tabeli. Svaki tip kompenzatora se posebno projektuje za šta postoji propratna tehnička dokumentacija i atest.
Opšta oznaka cevnog kompenzatora je CK.DN.PN.x, gde je:
  • CK – cevni kompenzator;
  • DN – nazivni prečnik u mm;
  • PN – nazivni pritisak u bar;
  • x – broj slojeva neoprena;
 
Napomena: Visina h zavisi od tehničko-tehnoloških karakteristika agregata i cevovoda.
 
  PN 6 PN 10 PN 16
DN D d d1 navoj zavrtnja n D d d1 navoj zavrtnja n D d d1 navoj zavrtnja n
6 65 40 11 M10 4 75 50 11 M10 4 75 50 11 M10 4
8 70 45 11 M10 4 80 55 11 M10 4 80 55 11 M10 4
10 75 50 11 M10 4 90 60 14 M12 4 90 60 14 M12 4
15 80 55 11 M10 4 95 65 14 M12 4 95 65 14 M12 4
20 90 65 11 M10 4 105 75 14 M12 4 105 75 14 M12 4
25 100 75 11 M10 4 115 85 14 M12 4 115 85 14 M12 4
32 120 90 14 M12 4 140 100 18 M16 4 140 100 18 M16 4
40 130 100 14 M12 4 150 110 18 M16 4 150 110 18 M16 4
50 140 110 14 M12 4 165 125 18 M16 4 165 125 18 M16 4
65 160 130 14 M12 4 185 145 18 M16 4 185 145 18 M16 4
80 190 150 18 M12 4 200 160 18 M16 8 200 160 18 M16 8
100 210 170 18 M16 4 220 180 18 M16 8 220 180 18 M16 8
125 240 200 18 M16 8 250 210 18 M16 8 250 210 18 M16 8
150 265 225 18 M16 8 285 240 22 M20 8 285 240 22 M20 8
175 295 255 18 M16 8 315 270 22 M20 8 315 270 22 M20 8
200 320 280 18 M16 8 340 295 22 M20 8 340 295 22 M20 12
225 345 305 18 M16 8 370 325 22 M20 8 370 325 22 M20 12
250 375 335 18 M16 12 395 350 22 M20 12 405 355 26 M24 12
300 440 395 22 M20 12 445 400 22 M20 12 460 410 26 M24 12
350 490 445 22 M20 12 505 460 22 M20 16 520 470 26 M24 16
400 540 495 22 M20 16 565 515 26 M24 16 580 525 30 M27 16
450 595 550 22 M20 16 615 565 26 M24 20 640 585 30 M27 20
500 645 600 22 M20 20 670 620 26 M24 20 715 650 33 M30 20
 
 
 
 
Produkt Bg Inženjering
Kralja Stefana Tomaša 2a
11273 Beograd-Batajnica
Srbija
 
 
 
Tel/Fax: +381 11 37 74 364
Fax: +381 11 84 88 104
e-mail: office@produkt.rs
design by A.B. Yelnik