HomepageO nama UslugeReferenceSertifikatiGalerijaKontakt English
 
PROIZVODI
  Ležišta
Elastomerna
Čelična POT i sferična ležišta
Elastomerna klizna
Specijalna
Dilatacione spojnice
Čelične sa zaptivnom trakom
Transflex moduli
Čelične
  Asfaltne dilatacije
Aksijalna pomeranja AD
Radijalna pomeranja AZ
zglobna
Armirana asfaltna dilatacija
Slivnici
  Čelične konstrukcije
  Cevni kompenzatori i
vibroizolatori
Cevni kompenzatori
Vibroizolatori
 
 
 
O nama
 
» Preduzeće PRODUKT BG Inženjering doo nastalo je prestruktuiranjem poslovne zadruge "Produkt" koja je u svom proizvodnom asortimanu imala pored ostalog i proizvodnju dilatacija, ležišta, slivnika, cevnih kompenzatora i antivibro elemenata, kao i čeličnih konstrukcija za mostove. Potrebom za užom specijalizacijom i podizanjem kvaliteta proizvoda, kao i boljeg pozicioniranja na tržištu, 2006. godine, deo tima iz "Produkta" prerasta u PRODUKT BG Inženjering doo preuzimajući kompletan know-how i komercijalno razvojnu dokumentaciju u trajno vlasništvo.

» Razvojno tehnička-tehnološka dokumentacija je autorstvo Jovana Homšeka, diplomiranog inženjera koji je lično razvijao u kompaniji "Mostogradnja" iz Beograda u periodu 1971-1990. godine a nastavio u zadruzi Produkt u periodu 1990-2007. godine.

» Ovo inženjersko i proizvodno preduzeće danas aktivno učestvuje u izradi proizvoda i pružanju usluga u izgradnji i sanaciji mostova:
- dilatacione spojnice, asfaltne dilatacije, ležišta, slivnici, cevni kompenzatori i vibroizolatori, kao i delovi čeličnih konstrukcija za mostove i druge objekte u građevinarstvu
- izolacije mostova, izrada industrijskih izolacionih podova, injektiranje naprslina mostova,
  sanacije i revizije ležišta i dilatacija
 
» PRODUKT BG Inženjering je sertifikovao sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 a pri kraju je procedura za dobijanje CE znaka za sva elastomerna i pot ležišta.
 
 
 
Produkt Bg Inženjering
Kralja Stefana Tomaša 2a
11273 Beograd-Batajnica
Srbija
 
 
 
Tel/Fax: +381 11 37 74 364
Fax: +381 11 84 88 104
e-mail: office@produkt.rs
design by A.B. Yelnik